Privacybeleid

Door te klikken op “Doorgaan” geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedere individuele bezoeker van onze websites. Deze privacyverklaring geeft informatie over de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van bezoekers beschermt, inclusief de informatie die bezoekers verstrekken op websites van De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft ook informatie over onze werkwijze met betrekking tot het verzamelen van informatie en het gebruik van uw gegevens. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig deze informatie.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten kopen of zich inschrijven voor diensten, een klantenondersteuningsaanvraagticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], echter behoudt De Software zich het recht voor om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software diensten te sturen naar eigen goeddunken. Zonder verdere instructies van u kan De Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de bedrijven van De Software, gemachtigde agenten van De Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant zijn voor u. De Software zal echter uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen, tenzij wij hiertoe gemachtigd zijn of hiertoe wettelijk verplicht zijn, of in geval van onmiddellijk lichamelijk letsel voor de bezoeker of anderen. Op die De Software-sites waar u de Software vrijwillig voorziet van creditcard- of andere bestelinformatie via het web, beschermt en beveiligt De Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gangbare webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, waarvan voorbeelden onder andere Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET) zijn. Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of iets dergelijks aanbiedt, behandelt De Software dat gedeelte van de informatie als niet vertrouwelijk en niet-eigendomsgebonden en, behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring, gaat De Software ervan uit dat dergelijke informatie niet wordt beschermd tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdiencapaciteit is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een “snel rijk worden-schema”, en dat mag u ook niet zo zien.

B. Niet Persoonlijk-Identificeerbare (Generieke) Informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte De Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Wij doen dit door gebruik te maken van bepaalde technologieën, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over De Software-diensten te voorzien). De Software combineert informatie die op deze manier wordt verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw The Software-gehoste website, server, bulletin boards, forum, externe sites:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten The Software-websites links naar sites van derden die niets te maken hebben met The Software. The Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te raadplegen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt The Software (i) volledig samen met staats-, lokale- en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie verzonden naar The Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en (ii) neemt redelijke maatregelen ter bescherming van haar eigendomsrechten. Voor de beperkte doeleinden van het behalen van deze samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het zijn dat The Software verplicht is persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; (ii) indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om The Software te laten functioneren; of (iii) om de rechten of eigendom van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresinformatie en andere informatie die u aan The Software hebt verstrekt) aan een derde partij die (i) haar bedrijf richt op communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat om de opvolger van The Software in dit belang te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door The Software verzamelde informatie; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen in deze beleidsverklaring.