Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de normer och villkor under vilka programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger information om vår informationsinsamling och om hur din information kan användas. Denna policy kan ändras med tiden, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att se över denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, tillhandahåller information om sin meritförteckning för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, som när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan också begära att Programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected], men Programvaran förbehåller sig rätten att skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvaratjänster efter eget gottfinnande. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarans företagsgrupp, Programvarans auktoriserade agenter samt andra varu- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer till och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer emellertid inte att sälja eller handla med din personliga identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller lagligt skyldiga att göra det, eller i händelse av omedelbar fysisk skada på besökaren eller andra. På de Programvarasidor där du kan ge Programvaran ditt kreditkortsnummer eller annan beställningsinformation via webben skyddar Programvaran och säkrar denna information genom att använda kommersiellt brukliga webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, exempelvis Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt ger feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande kommer Programvaran att betrakta den delen av informationen som icke-konfidentiell och icke-prietär, och om inget annat uttrycks i detta sekretessmeddelande antar Programvaran inget ansvar för att skydda sådan information från offentliggörande.

Exemplen i dessa material får inte ses som ett löfte eller garanti om inkomster. Inkomstmöjligheter beror helt på personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi hävdar inte att detta är ett “bli rik snabbt-schema”, och det bör inte heller betraktas som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar Programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt Programvarasidorna som besökts. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma kundservice- och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om Programvaratjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en kaka och du kan vägra den.

C. Din The Software-värdbaserade webbplats, server, anslagstavlor, forum, Tredjeparts webbplatser:

Information som du lämnar i en offentlig miljö, inklusive på anslagstavlor, chattrum eller webbplatser som The Software kan tillhandahålla som en del av dina The Software tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information du lämnar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software-webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är kopplade till The Software. The Software kan inte skydda någon information du kan lämna på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicys för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan hinder av ovanstående och i enlighet med gällande lagar samarbetar The Software (i) fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som skickas till The Software) eller påstådda olagliga aktiviteter från någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppnå ett sådant samarbete och vidta åtgärder och i enlighet med gällande lagar kan The Software vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan The Software välja att övervaka kommunikationsområden av vilket slag som helst (i) för att uppfylla någon lag, förordning eller önskemål från myndigheter; (ii) om sådan avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att driva The Software, eller (iii) för att skydda The Softwares eller andras rättigheter eller egendom. I samband med en möjlig försäljning eller överföring av något av sina intressen i The Software och The Software och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till The Software) till en tredje part som (i) fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, (ii) godkänner att vara The Softwares efterträdare vad gäller underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av The Software, och (iii) godkänner skyldigheterna i denna policyförklaring.