Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, korzystając z opcji w stopce każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zawiera informacje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe w Sieci, które są własnością i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz sposobach ich wykorzystania. Ta polityka może ulegać zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających jego stron internetowych tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, dostarczają informacje z życiorysu dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają nam wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają, abyście Państwo przekazali nam informacje, na przykład gdy dokonują Państwo zakupu, używają karty kredytowej do opłacania usług, przesyłają swoje CV lub proszą o określone rodzaje informacji. Gdy przekazujecie Państwo dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystane do wypełnienia konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby Oprogramowanie użyło tych informacji w celu dodatkowych celów. Można również poprosić, aby Oprogramowanie nie używało Państwa informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Jednak Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeśli nie otrzymamy od Państwa żadnych instrukcji, Oprogramowanie może wykorzystać przekazane przez Państwa informacje, aby poinformować Państwa o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie utrzymuje relacje i których oferty mogą być dla Państwa interesujące. Oprogramowanie nie sprzeda ani nie wymieni Państwa danych osobowych, chyba że zostanie do tego upoważnione prawnie lub będzie to konieczne w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych stronach Oprogramowania, na których można przekazać Oprogramowaniu dane zamówienia kartą kredytową lub innymi informacjami związanych z zamówieniami za pośrednictwem sieci, Oprogramowanie chroni i zabezpiecza te informacje, stosując standardowe protokoły zabezpieczeń internetowych, takie jak Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych stronach, na których dobrowolnie przekazujesz jakiekolwiek opinie, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne informacje, Oprogramowanie potraktuje tę część informacji jako niewrażliwą i nieobjętą własnością i, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, Oprogramowanie nie ma obowiązku chronić takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady w tych materiałach nie są obietnicą ani gwarancją zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu pracy. Nie przedstawiamy tego jako “schemat bogacenia się”, i nie powinieneś również tak tego postrzegać.

B. Informacje nienoszącece danych osobowych(generowane):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie gromadzi automatycznie pewne informacje nienoszące danych osobowych. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują one informacje na temat przypisanego do komputera adresu internetowego, liczby i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzonych witryn Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb dotyczących obsługi klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym “ciasteczek” (technologia, którą można użyć do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji gromadzonych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby informowała Cię o otrzymaniu pliku cookie i odrzucić go.

C. Twoja Strona hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz na publicznym miejscu, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej hostowanej przez oprogramowanie, które dla Ciebie hostuje oprogramowanie, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza to miejsce. Oprogramowanie nie może ochronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają łącza do witryn należących do osób trzecich niepowiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych odwiedzanych witryn.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Mimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z przedstawicielami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do oprogramowania) lub domniemanej niezgodnej z prawem działalności jakiegokolwiek użytkownika Usługi oraz (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju (i) w celu spełnienia jakiegokolwiek przepisu prawa, regulacji lub żądania rządowego; (ii) jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek władzy nad oprogramowaniem i innymi stronami internetowymi należącymi do firmy, oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie ograniczając się do nazwy, adresu i innych informacji, które podałeś oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który (i) koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i (iii) zgadza się na obowiązki wynikające z niniejszej polityki.