Programvaran HEMSIDANS ANVÄNDARVILLKOR VIKTIGT – LÄS, VAR GOD

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa Användarvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom som tillhör TheSoftware. (som gemensamt benämns “TheSoftware,” “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa TheSoftware Användarvillkor för webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) får åtkomst till webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en mailinglista eller begär information genom webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som TheSoftware erbjuder från tid till annan (var och en, en “Tävling”); (d) ansluter dig till, eller försöker ansluta dig till, ett affiliateprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst genom webbplatsen (“Leverantörtjänster, och tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, “Tjänsterna”). TheSoftware Integritetspolicy (“Integritetspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som är tillämpliga på varje Tävling, TheSoftware Köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware Medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt eventuella andra driftsregler, policys, prislistor och andra tilläggsbestämmelser eller dokument som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade här genom hänvisning (gemensamt “Avtalet”). Var vänlig granska de fullständiga villkoren i Avtalet noggrant. Om du inte godkänner Avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware NEKAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA FÖR ALLA ENSKILDA PERSONER SOM OMFATTAS AV BARNENS INTERNETSKYDDSREGLERING FRÅN 1998, SOM ÄR ÄNDRAD (“COPPA”). TheSoftware FÖRHANDRESERVERAR SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL VARJE ENSKILD INDIVID, I SIN EGEN ENSKILDA BESLUTANDERÄTT.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som anges i avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och kompletta avtalet mellan dig och TheSoftware avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan enligt vår enskilda bedömning, utan specifik underrättelse till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i avtalet vid den tidpunkten. Du bör regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillåtelse att använda och/eller få åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware, erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att tillhandahålla dig e-postinnehåll, text och annat material (”Prenumerationsinnehåll”) som är relevant för onlinemarknadsföring och tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (”Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avsluta mottagandet av prenumerationsinnehållet kan du helt enkelt skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var försiktig, använd sunt förnuft och var aktsam när du använder prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några förpliktelser och inte ådrar sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant prenumerationsinnehåll. TheSoftware garanterar inte att prenumerationsinnehållet som är tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, komplett eller lämpligt.

Medlemstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, ett medlemskap i ett av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware:s medlemskapsprogram ger dig möjlighet att komma åt innehåll, text och annat material (”Medlemsinnehåll” och tillsammans med prenumerationsinnehållet, ”Innehåll”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmar i deras onlinemarknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Tjänster från leverantör

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av dessa objekt. TheSoftware företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av dessa objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med säljaren, distributören och konsumenterna för slutanvändaren av produkten. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste lämna i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller all följande information: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om det skiljer sig); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetstelefonnummer; (g) telekopinummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan begärd information på tillämplig registreringsblankett (“Tjänstregistreringsdata”).

Om inte explicit annat anges, kommer eventuella framtida erbjudanden som blir tillgängliga för dig på webbplatsen och som kompletterar eller förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, suspension eller avbrott av några tjänster eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den aktuella tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du ha chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i de Tävlingar som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret i sin helhet. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med Avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster får reproduceras i någon form eller infogas i något informationsåtervinningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, låna ut, sälja, ändra, dekompilera, demontera, omvända ingenjörskonst eller överföra webbplatsen, innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster eller någon del därav.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, mjukvaran, tjänsterna och andra ärenden som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av scraping eller datautvinning för att skapa eller sammanställa en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar ingen äganderätt till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “INRAMNING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen hyperlänka webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkeskedjor eller upphovsrättsskyddat material) till deras webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är “inramning” av webbplatsen och/eller referens till Uniform Resource Locator (“URL”) för webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker särskilt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, vid behov, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för all skada som är förknippad därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort vilka dokument, information eller annat innehåll som helst som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN ERBJUDS DIG I BEFINTLIGT SKICK, OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FRÅNSÄGER VI OSS I DEN MESTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNINGEN FÖR EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, EJ INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL). VI GÖR SÄRSKILT UPPMÄRKSAMT PÅ ATT TheSoftware INTE GARANTERAR FÖLJANDE: (A) ATT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV;

ANMÄRKNING FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM NERLADDNING

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODTAR UTTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE ÄR ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSAMMA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GODTYCKLIGHET, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR), I STÖRSTA OMFATTNING TILLÅTEN ENLIGT LAG FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPS ELLER SKAFFAS GENOM WEBBPLATSEN ELLER SOM TRANSAKTIONER GJORTS VIA WEBBPLATSEN; (C) DETALJERNA OM ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTER FRÅN TREDJE PART FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER, ELLER NÅGOT EFTERFÖLJANDE AVSLAG PÅ PRODUKTER FRÅN SAMMA.

SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, deras moderbolag, dotterbolag och dotterbolag, samt deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartner och/eller andra partners oskyldiga från och med alla och varje anspråk, utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som helst, framställda av någon tredje part till följd av eller uppstånden ur: (a) din användning av webbplatsen, tjänster, innehåll och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din kränkning av andra individers och/eller entiteters rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke gäller till förmån för TheSoftware, deras moderbolag, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt varje enskild medlem, tjänsteman, direktör, anställd, agent, aktieägare, licensgivare, leverantör och/eller advokat. Var och en av dessa individer och entiteter ska ha rätten att på egen vägnar hävda och driva igenom dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de ägda och drivna av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. För övrigt godkänner TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor, sekretesspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTESIGERHETSPOLICY/BESÖKSINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om de är TheSoftwares kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer aktivt vidta alla rättsmedel mot alla individer eller enheter som bryter mot detta till den yttersta gräns som tillåts enligt lag och rättvisa.

LAGVAL/PLATS

Alla tvister som uppstår i samband med avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till krockreglerna). Eventuella domar ska vara slutgiltiga och bindande för parterna, och domen kan verkställas i vilken behörig domstol som helst. Ingenting i detta ska tolkas som att förhindra någon av parterna från att begära interimistiskt skydd för att skydda sina rättigheter i väntan på ett utfall i skiljedomen. I den utsträckning som tillåts enligt lag, går du med på att du inte kommer att väcka, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan rörande några krav, tvister eller kontroverser som du kan ha mot TheSoftware och deras juridiska ombud, dotterbolag, moderbolag, företagsgrupper och deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du går med på att utdömandet av interimistiska skyddsåtgärder kan stoppa en sådan talan eller ta bort dig som deltagare i stämningen.