Software WEBSIDE BETINGELSER VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på websiden (herefter benævnt “Websiden”), hvor du har fundet linket til disse Betingelser for Brug (herefter benævnt “Websiden”). Websiden er ejet af TheSoftware (herefter benævnt samlet som “TheSoftware”, “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware Betingelser for Brug (herefter benævnt “Betingelser for Brug”), i deres fulde omfang, når du: (a) får adgang til Websiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om information via Websiden (herefter benævnt “Abonnementstjenester”); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware tilbyder fra tid til anden (herefter benævnt en “Konkurrence”); (d) melder dig ind, eller forsøger at melde dig ind, i et tilknyttet program eller en anden medlemsorganisation, som er markedsført på Websiden (herefter benævnt “Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service via Websiden (herefter benævnt “Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenesterne og Medlemstjenesterne, “Tjenesterne”). TheSoftware Persondatapolitik (“Persondatapolitik”), de officielle konkurrenceregler gældende for hver Konkurrence, TheSoftware Købsaftale(r) (“Købsaftale”), TheSoftware Medlemsaftale(r) (“Medlemsaftale”), samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, som kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt inkorporeret heri ved henvisning (samlet benævnt “Aftalen”). Gennemgå venligst nøje de fuldstændige vilkår i Aftalen. Hvis du ikke accepterer Aftalen i dens helhed, har du ikke tilladelse til at bruge Tjenesterne og/eller Websiden på nogen måde eller i nogen form.

TheSoftware FORBYDER SPECIFIKT ADGANG TIL WEBSIDEN OG/ELLER TJENESTERNE FRA NÆRVÆRENDE PERSONER, DER ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware BEHOLDER SIG RET TIL AT FORHINDRE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER WEBSIDEN FOR HVILKEN SOM HELST PERSON, I DENS ENESTE OG ENESTE SKØN.

OMFANG OG ÆNDRINGER I AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og fuldstændige aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, før du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på websitet og få godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, adgang til abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mail-indhold, tekst og andet materiale (“Abonnementsindhold”) relateret til onlinemarkedsføring, leveret af TheSoftware og dets tredjepartspartnere (“Tredjepartsudbydere”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelse af abonnementsindholdet, skal du blot sende os en e-mail på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere, og det bør ikke nødvendigvis betragtes som pålideligt. Brug venligst forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du anvender abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med sådant abonnementsindhold. TheSoftware giver ingen garantier for, at abonnementsindholdet, der er tilgængeligt i forbindelse med abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på websitet, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå mod betaling eller uden betaling et medlemskab i et af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsaftalen, besøg venligst websitet for det specifikke medlemskab. TheSoftware’s medlemsprogrammer vil give dig adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, der er designet til at hjælpe medlemmerne med deres onlinemarkedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware’s tredjepartsudbydere, og det bør ikke nødvendigvis betragtes som pålideligt.

Leverandørservices

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenterne eller distributørerne af sådanne genstande. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne genstande er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og brugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for noget krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, som du skal give i forbindelse med registreringen til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, noget eller alt af følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) enhver anden information, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Tjenesteregistreringsdata”).

Medmindre det udtrykkeligt er angivet anderledes, skal enhver fremtidig(e) tilbud, der bliver tilgængelige for dig på hjemmesiden og som udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for enhver ændring, suspension eller afbrydelse af nogen tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre belønninger via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, har du mulighed for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne, der er vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette data til konkurrencetilmelding.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indgå i nogen form for informationsindvindingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, skille ad, omvendt ingeniørarbejde eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

PROPRIETARY RIGHTS

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på oprettelse eller samling, direkte eller indirekte, af en samling, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware må ingen linke til hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres hjemmeside eller websted af nogen som helst årsag. Yderligere er ‘framing’ af hjemmesiden og/eller referencering af den ensartede ressourcehenviser (‘URL’) til hjemmesiden i kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller stoppe enhver sådan indhold eller aktivitet, som er relevant. Du erkender herved, at du er erstatningsansvarlig for enhver form for skade forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller anden indhold der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG PÅ EN ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM DET FOREFINDES’ BASIS, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER ANTAGED E, FRASKRIVES I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSEN AF ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRRAV;

ANSVARSAFSTANDELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra websitet på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBESKRÆNKNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER DET UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, OVERDRAGTE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS TheSoftware ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER), I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, SOM FØLGE AF: (A) BRUGEN ELLER BEGRÆNSET MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSITE, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART, DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEBSITE; (B) OMKOSTNINGERNE VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER MODTAGET FRA, ELLER TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET GENNEM, WEBSITET; (C) MANGLENDE KVALIFIKATION TIL KONKURRENCER, TJENESTER ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER EVENTUEL EFTERFØLGENDE AFVISELSE AF PRODUKTER FRA SAMME TREDJEPART;

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde og beskytte TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, medvaremærkeindehavere og/eller andre partnere, uskadelige mod enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, der er rejst af tredjepart som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence, (b) dit brud på aftalen og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller virksomheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive embedsmænd, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenstagere, leverandører og/eller advokater. Hver enkeltperson og enhed har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte over for dig på sit eget vegne.

TREDJEPARTS HJEMMESIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internethjemmesider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparts hjemmesider og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts hjemmesider og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts hjemmesider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du sender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og alle andre personhenførbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at læse vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, udgør en overtrædelse af kriminel og civil lovgivning, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge alle passende retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed til det fulde omfang, der er tilladt i henhold til loven og retfærdigheden.

LOVVALG/RETTERGANGSSTEDET

Alle tvister, der opstår i forbindelse med aftalen, skal underlægges og fortolkes i overensstemmelse med Estlands lovgivning (uden hensyn til lovkonfliktprincipper). Enhver fældende kendelse skal være endelig og bindende for parterne, og der kan indgås dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet heri skal fortolkes således, at det hindrer parterne i at søge midlertidig forføjning for at beskytte deres rettigheder i påvente af en afgørelse i voldgiftssagen. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage i eller være en del af noget gruppesøgsmål vedrørende ethvert krav, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware og deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer entry af midlertidig forføjning for at stoppe en sådan retssag eller for at fjerne dig som deltager i retssagen.