Yazılım WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ÖNEMLİ – LÜTFEN OKUYUN

Bu Kullanım Koşulları (“Web Sitesi”) ile ilgili bağlantıyı bulduğunuz web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web Sitesi, TheSoftware’in bir İnternet mülkiyetidir (toplu olarak “TheSoftware”, “biz” ve “biz” olarak anılacaktır). Bu Kullanım Koşulları’na (“Koşullar”), tamamen aşağıdaki hallerde bağlı olduğunuzu kabul edersiniz: (a) Web Sitesi’ne erişim sağladığınızda; (b) bir bülten için kaydolur veya Web Sitesi aracılığıyla bilgi talep ederseniz (“Abonelik Hizmetleri”); (c) TheSoftware tarafından zaman zaman sunulan promosyonlar, yarışmalar ve/veya çekilişlere katılmak için kayıt olursanız (her biri “Yarışma”); (d) Web Sitesi’nde yer alan bir bağlı kuruluş programına veya diğer üyelik kuruluşuna katılmaya veya katılmaya çalışırsınız (“Üyelik Hizmetleri”); ve/veya (e) Web Sitesi aracılığıyla bir ürün ve/veya hizmet siparişi verirsiniz (“Satıcı Hizmetleri” ve birlikte Abonelik Hizmetleri ve Üyelik Hizmetleri, “Hizmetler”). TheSoftware Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), Her Bir Yarışma İçin Geçerli Resmi Yarışma Kuralları, TheSoftware Satın Alma Anlaşmaları (“Satın Alma Anlaşması”), TheSoftware Üyelik Sözleşmeleri (“Üyelik Sözleşmesi”) ve zaman zaman yayımlanan diğer işletme kuralları, politikalar, fiyat tarifeleri ve diğer ek koşullar veya belgeler burada açıkça referans olarak kabul edilir (toplu olarak “Anlaşma”). Anlaşmanın tam koşullarını dikkatlice gözden geçirin. Anlaşma’nın tamamına tamamen katılmıyorsanız, Hizmetleri ve/veya Web Sitesi’ni şekil ve biçim ne olursa olsun kullanma yetkiniz bulunmamaktadır.

TheSoftware ÖZEL OLARAK, 1998 tarihli ÇOCUKLARIN İNTERNET GİZLİLİK KORUMA KANUNU (COPPA) KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR BİREYİN WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİ REDDEDER. TheSoftware, KENDİ TEK VE MUTLAK İSTEGİNE BAĞLI OLARAK HERHANGİ BİR BİREYE HİZMETLERE VE/VEYA WEB SİTESİNE ERİŞİM HAKKINI REDDETME HAKKINI SAKLAR.

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanmanızla ilgili olarak Anlaşma’da belirtilen şartlar ve koşullara kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanmanızla ilgili olarak sizin ve TheSoftware arasındaki tek ve tamlık taşır ve Web sitesiyle ilgili önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantiyi ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zamana bağlı olarak tek başımıza takdirimize bağlı olarak zaman zaman değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmadan. En son Anlaşma Web sitesine yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitesi ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımınızla, o zaman etkili olan Anlaşma’daki tüm şartlara uyacağınıza kesin bir şekilde kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKLİLİKLER

Web sitesi ve Hizmetler, uygulanabilir kanunlar uyarınca hukuki olarak bağlayıcı anlaşmalar yapabilen bireylere sadece sunulmaktadır. Web sitesi ve Hizmetler, on sekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. On sekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişim izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Abonelik Hizmetleri

Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Website’ye kaydolarak ve TheSoftware’den onay alarak abonelik hizmetlerine ücret karşılığında veya ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz. Abonelik Hizmetleri size TheSoftware ve üçüncü taraf ortakları tarafından sağlanan online pazarlamaya ilişkin e-posta içeriği, metin ve diğer materyalleri (“Abonelik İçeriği”) sağlayacaktır. Abonelik İçeriğinin alınmasını durdurmak isterseniz, sadece [email protected] adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. Abonelik İçeriği, TheSoftware ve Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan yorumlar, görüşler ve/veya diğer materyaller içerir ve mutlaka güvenilir olmamalıdır. Abonelik İçeriği ve/veya Abonelik Hizmetleri kullanılırken dikkatli olmanızı, sağduyulu davranmanızı ve güvenliği ön planda tutmanızı öneririz. Bu tür Abonelik İçeriği ile ilgili olarak TheSoftware’ın size herhangi bir yükümlülüğü olmadığını ve size herhangi bir sorumluluk getirmediğini kabul edersiniz. TheSoftware, Abonelik Hizmeti ile birlikte sunulan Abonelik İçeriğinin doğru, eksiksiz veya uygun olduğunu temsil veya garanti etmez.

Üyelik Hizmetleri

Sözleşmenin ve Üyelik Sözleşmesinin şartlarına tabi olarak, Website’ye kaydolarak, Üyelik Sözleşmesini kabul ederek ve TheSoftware’den onay alarak, MTS Advertise OU tarafından sunulan çeşitli Üyelik programlarından birine ücrete veya ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz. Üyelik Sözleşmesinin bir kopyası için, lütfen belirli Üyelik için web sitesini ziyaret edin. TheSoftware Üyelik programları, Üyelerin çevrimiçi pazarlama girişimlerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış TheSoftware ve belirli Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriğe, metne ve diğer materyallere (“Üye İçeriği” ve birlikte Abonelik İçeriği ile birlikte “İçerik”) erişmenizi sağlar. Üye İçeriği, TheSoftware Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan yorumlar, görüşler ve diğer materyaller içerir ve mutlaka güvenilir olmamalıdır.

Satıcı Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, website’den belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde etmeye veya denemeye çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürünler ve/veya hizmetler, söz konusu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Website’den ürünleri ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisiyle olan herhangi bir anlaşmazlık için, TheSoftware’in herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumluluk sahibi olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in Website’de sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir talepten sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Genel

Hizmetlere kaydolurken sağlamanız gereken bilgiler, kısıtlama olmaksızın aşağıdakilerin tamamını veya bir kısmını içerebilir: (a) tam adınız; (b) şirket adı; (c) e-posta adresi; (d) posta adresi (ve farklı olması durumunda fatura adresi); (e) ev telefon numarası; (f) iş telefon numarası; (g) faks numarası; (h) kredi kartı bilgileri; ve/veya (i) ilgili kayıt formunda istenen diğer bilgiler (“Hizmet Kayıt Verileri”).

Aksi belirtilmedikçe, Website’de size sunulan gelecekteki herhangi bir teklif, Website’nin mevcut özelliklerini artırır veya başka şekilde geliştirirse, Anlaşma hükümlerine tabi olacaktır. Hizmetlerin kullanamamanız ve/veya hak kazanamamanız durumunda TheSoftware’in herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumluluk sahibi olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in herhangi bir Hizmetin veya diğer ürünün herhangi bir değişikliğinden, askıya alınmasından veya devamının kesilmesinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

TheSoftware, zaman zaman Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunmaktadır. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Website’de yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili giriş formunu tam olarak doldurmanız gerekmektedir. Doğru, kesin, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz.

LİSANS TAAHHÜDÜ

Website’nin bir kullanıcısı olarak, Anlaşmaya uygun olarak Website’ye, İçeriğe ve ilgili malzemelere erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware, bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sona erdirebilir. Website’yi ve İçeriği kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website’nin, İçeriğin, Yarışma ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik herhangi bir sisteme dahil edilemez. Website’yi, İçeriği, Yarışma ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, satamaz, değiştiremez, dekompile edemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız.

MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili içerik, düzen, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kısmının sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden materyal elde etmek amacıyla otomatik araçlarla veya başka şekillerde veri kazıma veya veri çıkarma yapmak, doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak kesinlikle yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler üzerinden görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyale mülkiyet hakları kazanmazsınız.

WEB SİTESİNE HYPERLINK EKLEME, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA REFERANS YAPMAK YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça yetkilendirilmediği sürece, hiç kimse Web Sitesi’nin veya onun bir kısmının (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkıyla korunan malzemeler dahil olmak üzere) web sitesine veya web mekanına hyperinlik ekleyemez. Ayrıca, TheSoftware’nin önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitesi’nin “URL” adresini ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada “framing” yapmak veya referans yapmak kesinlikle yasaktır. Özellikle, bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya sona erdirmek için Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içerikleri tek takdir hakkımızla düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

FERAGATNAME

WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİKLER, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARDAN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞUNCA MÜMKÜN” TEMELDE SUNULUR VE TAMAMEN YASALARA UYGUN ŞEKİLDE İLERİDE BELİRTİLECEĞİ ÜZERE (ÖZELLİKLE, ANCAK BUNLARA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, FİKRİ MÜLKİYET GÖZARDI EDİLMEME VE/VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ). ÖZEL OLARAK, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, TheSoftware, ŞUNLARI GARANTİ ETMEZ: (A) WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİKLER, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARDAN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİZİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAKTIR.

İNDİRME SONUCU OLUŞAN ZARAR İÇİN REDDİ BEYAN

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirirken kendi sorumlulukları altında hareket eder. Yazılım, bu tür indirmelerin, virüsler ve solucanlar da dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırıldığına dair herhangi bir garanti vermez.

SORUMLULUK SINIRLAMASI

SİZ, TheSoftware’İN, HİÇBİR ÜÇÜNCÜ TARAFI, DİREKT, DOLAYLI, TALİ, ÖZEL, SONUÇ VE/VEYA ÖRNEK OLARAK OLUŞAN KAZANÇ KAYBI, İYİNİYET, KULLANIM, VERİ YA DA DİĞER BELİRSİZ KAYIPLAR İÇİN (BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA TheSoftware SİZİ UYARMIŞ OLSA BİLE), KANUNEN MÜMKÜN OLAN EN GENİ YASAL SINIRLAMA SEVİYESİNDE SORUMLU TUTULMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ: (A) WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN, YARIŞMALARIN, İÇERİĞİN, ÜÇÜNCÜ TARAF TÜZEL KİŞİLERİMİZDEN BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜN KULLANIMI VE/VEYA DİĞER ÜRÜNLERİN/VEYA HİZMETLERİN BAŞVURDUĞUNUZ ÜRÜNLERİN MALİYETİ; (B) WEB SİTESİNDEN SATIN ALINAN VE/VEYA ELE GEÇİRİLEN HERHANGİ BİR MAL, VERİ, BİLGİ VE/VEYA HİZMET SONUCU ALINAN VE/VEYA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER SEBEPLİ OLARAK YERİNE GEÇMEK İÇİN TEMİN EDİLEN YEDEK MAL VE HİZMETLERİN MALİYETİ; (C) YARIŞMALAR, HİZMETLER VE ÜÇÜNCÜ TARAF TÜZEL KİŞİLERİMİZDEN İSTENEN HİÇBİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNE UYGUN OLMAMANIZ VEYA BU TÜR DURUMLARDA AYNI KAYNAKTAN ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜN REDDİ/ENGELLENMESİ.

Tazminat

TheSoftware’i, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve her birinin üyelerinin, yöneticilerinin, direktörlerinin, çalışanlarının, acentelerinin, ortaklarından herhangi birinin ve/veya diğer ortaklarının herhangi bir ve tüzel kişi tarafından sebep olan herhangi bir ve herhangi bir suçlamadan, masraflardan (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul avukat ücretleri), zararlardan, davalar, maliyetler, talepler ve/veya her nevi kararlar dahil olmak üzere korunur, Web sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya herhangi bir İçeriğin kullanımından kaynaklanabilecek ya/da sözleşmenin ihlalinden kaynaklanabilecek ya da başka bir bireyin ve/veya kurumun haklarının ihlalinden kaynaklanabilecek istekler. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve/veya ortaklarının, yöneticilerinin, direktörlerinin, üyelerinin, çalışanlarının, acentelerinin, pay sahiplerinin, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının yararınadır. Bu bireylerin ve kurumların hepsi bu hükümleri kendi adına doğrudan size karşı ileri sürebilme ve bunları uygulayabilme hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Web sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer İnternet sitelerine ve/ya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/ya sizi bu kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü şahıs sitelerinin ve/ya kaynakların üzerinde kontrol sahibi olmadığı için, burada, TheSoftware’in bu üçüncü şahıs sitelerinin ve/ya kaynakların mevcut olmadığından sorumlu olmadığını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan herhangi bir şart ve koşulu, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve/veya sorumlu ve/veya sorumlu değildir ve/veya bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi ile ilişkiye dair olan tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamız kapsamındadır. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri, tarafınızca sağlanan tüm kişisel bilgiler dahil olmak üzere Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için, Lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın, herhangi bir bireyin Web Sitesi’nin işleyişine zarar vermek, yok etmek, manipüle etmek, tahrip etmek ve/veya başka türlü müdahale etmek her iki halde de ceza ve hukuk ihlali sayılacaktır ve TheSoftware bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasaların izin verdiği en geniş kapsamda her türlü hakemliği ve çözümü isteyerek takip edecektir.

KANUN VE YARGI YERİ SEÇİMİ

Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir anlaşmazlık Estonya kanunlarına tabi olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır (kanunların çakışmasına bakılmaksızın). Verilen herhangi bir hüküm taraflar için nihai ve kesindir ve bunun üzerine bir mahkeme kararı herhangi bir yetkili mahkemeye girebilir. Burada yer alan hiçbir şey, haklarını korumak için tedbir talep etmekle yükümlü olan tarafın herhangi bir tarafın haklarını korumak için dava sonucunu beklemeksizin dava açmasına engel oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. Yasaların izin verdiği ölçüde, TheSoftware’a karşı herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya tartışmada toplu dava davası açmayacağınızı kabul edersiniz. ve yasal temsilcileri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, ana şirketleri, ajansları ve bunların ilgili üyeleri, yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve ajanları. Böyle bir dava durdurmak veya davadaki katılımcı olarak sizi çıkarmak için tedbir kararına izin verilmesini kabul edersiniz.