PROGRAMVARENS VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for besøket på nettstedet (heretter referert til som «Nettstedet») der du fant koblingen til disse Vilkårene for bruk (heretter referert til som «Vilkårene»). Nettstedet er en internett-eiendom som tilhører TheSoftware (heretter referert til som «TheSoftware», «vi» og «oss»). Du samtykker i å være bundet av disse vilkårene for bruk av TheSoftware-nettstedet («vilkårene») i deres helhet når du: (a) får tilgang til nettstedet; (b) registrerer deg for nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via nettstedet («Abonnementstjenester»); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (heretter referert til som en «Konkurranse»); (d) melder deg inn i, eller forsøker å melde deg inn i, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er presentert på nettstedet («Medlemstjenester»); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste via nettstedet («Leverandørtjenester» og, sammen med Abonnementstjenestene og Medlemstjenestene, «Tjenestene»). TheSoftware Personvernerklæring («Personvernerklæring»), de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) («Kjøpsavtale»), TheSoftware Medlemskapsavtale(r) («Medlemskapsavtale»), samt eventuelle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, blir uttrykkelig innlemmet her ved henvisning (samlet kalt «Avtalen»). Vennligst gjennomgå de fullstendige vilkårene i Avtalen nøye. Hvis du ikke godtar Avtalen i sin helhet, har du ikke autorisasjon til å bruke Tjenestene og/eller Nettstedet på noen måte eller i noen form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT ADGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE FOR ENHVER PERSON SOM OMFATTES AV BARNAS NETTPRIVATLOV AV 1998, MED SENERE ENDRINGER («COPPA»). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE ADGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET FOR ENHVER PERSON, I SIN EGEN OG UTENFORBEHANDLING.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du er enig i vilkårene og betingelsene som er skissert i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved din fortsatte bruk av nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettsiden og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettsiden og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen kan du ved å registrere deg på nettstedet og få godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få tilgang til eller forsøke å få tilgang til abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementsinnhold») relatert til online markedsføring levert av TheSoftware og dets tredjepartsleverandører («Tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å avslutte mottak av abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som leveres av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stoles på. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær oppmerksom når du bruker abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og pådrar seg ingen ansvar overfor deg i forbindelse med slikt abonnementsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene, er nøyaktig, fullstendig eller passende.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen kan du ved å registrere deg på nettstedet, godta medlemsavtalen og få godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, oppnå tilgang til et medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, besøk nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware sine medlemskapsprogrammer vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale («Medlemsinnhold» og sammen med abonnementsinnholdet, «Innholdet») levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, som er designet for å hjelpe medlemmene i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som leveres av TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stoles på.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre gjeldende bestillingsskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som er fremhevet på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er direkte gitt av tredjepartsleverandørens produsenter eller distributører av slike gjenstander. Programvaren representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike gjenstander er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for noen tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) fullt navn, (b) firmanavn, (c) e-postadresse, (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig), (e) hjemmetelefonnummer, (f) arbeidstelefonnummer, (g) telefaksnr., (h) kredittkortinformasjon og/eller (i) annen informasjon som kreves på gjeldende registreringsskjema (“Tjenesteregistreringsdata”).

Med mindre det eksplisitt er angitt noe annet, vil fremtidige tilbud som blir tilgjengelige for deg på nettstedet og som utvider eller på annen måte forbedrer de gjeldende funksjonene på nettstedet, være underlagt avtalen. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere deg for tjenestene. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avslutninger av tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den relevante konkurranseregistreringsskjemaet og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver enkelt konkurranse, kan du delta for en sjanse til å vinne kampanjeprisene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseinformasjon.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materialer i samsvar med avtalen. TheSoftware kan terminere denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan gjengis i noen form eller innlemmes i noe informasjonssøkesystem, elektronisk eller mekanisk. Du har ikke lov til å bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller deler av disse.

OPPHAVSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, omdistribusjon, publisering eller salg av noe som helst fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiske midler eller enhver annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrett til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene.

HYPERLENKING TIL NETTSIDEN, SAMARBEIDSPARTNER, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSERING TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre TheSoftware uttrykkelig har autorisert det, kan ingen lenke til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevare eller opphavsrettslig materiale), til egen nettside eller nettsted av hvilken som helst grunn. Videre er det strengt forbudt å “rame” nettsiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (URL) for nettsiden i kommersiell eller ikke-kommersiell media uten skriftlig tillatelse på forhånd fra TheSoftware. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller stanse enhver slik innhold eller aktivitet som måtte forekomme. Du erklærer herved at du vil være ansvarlig for eventuelle skader som er knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFIKASJON

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette hvilke som helst dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN, BLIR LEVERT TIL DEG «SOM DET ER» OG «SOM DET ER TILGJENGELIG», OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE OG TILBØRLIGE, FRASKRIVES I DEN STØRST MULIG UTSTREKNING I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIFRASKRIVELSEN FOR NOEN FORM FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN UTEN AT DET BEGRENSES TIL DETTE, GJØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN, VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

FORBEHOLD FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG TIL AT Programvaren IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ​​OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, OMDØMME, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM Programvaren HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN BREDESTE UTSTREKNING TILLATT ETTER LOVEN FOR: (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKET SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTAS FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER HVILKET SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR ERSTATNING AV VARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER KJØPT ELLER FÅTT FRA, ELLER TRANSAKSJONER SOM ER GJORT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MISLYKKET KVALIFISERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOEN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER ETHVERT ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

GODTGJØRING

Du samtykker i å godtgjøre og holde TheSoftware, deres respektive foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkende og/eller andre partnere, skadesløse for ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av noe slag, inngitt av noen tredjepart som følge av eller i forbindelse med: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) ditt brudd på andre enkeltpersoners og/eller enheters rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, deres respektive foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettsiden kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGEL/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, samt alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernsregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir oss, i samsvar med vilkårene i våre personvernsregler. For å se våre personvernsregler, vennligst klikk her.

Enhver handling fra enkeltpersoners, uavhengig av om de er kunder av TheSoftware eller ikke, som forsøker å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell handling og en overtredelse av sivil lovgivning. TheSoftware vil nøye forfølge alle rettsmidler mot enhver person eller enhet som begår slik handling, i den grad loven tillater det og i henhold til rettferdighet.

VALG AV LOV/VERNEMIDDELER

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uavhengig av lovkonflikter). Enhver avgjørelse som treffes vil være endelig og bindende for partene, og kan domstoler i kompetent jurisdiksjon avsi kjennelse. Ingenting heri skal forstås som å utelukke noen part fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgift. I den grad loven tillater det, erklærer du at du ikke vil delta, sammenføye eller være en del av noe gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller kontrovers mellom deg og TheSoftware, samt deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer, medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker til at rettslig forføyning kan benyttes for å stanse et slikt søksmål eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet.