A SZOFTVER WEBHELY HASZNÁLATI FELTÉTELEI FONTOS – KÉREM, OLVASSA EL

Köszönjük, hogy meglátogatta a webhelyet (a „Webhely”), amelyen megtalálta a hivatkozást ezekre a Felhasználási Feltételekre (a „Webhelyre”). A Webhely a TheSoftware internetes tulajdona (továbbiakban együttesen „TheSoftware”, „mi” és „minket”). Teljes mértékben elfogadja ezeket a TheSoftware Webhely Használati Feltételeket („Felhasználási Feltételek”), amikor: (a) hozzáfér a Webhelyhez; (b) feliratkozik egy hírlevélre vagy előfizet egy levelezési listára vagy információt kér a Webhelyen keresztül („Feliratkozási Szolgáltatások”); (c) regisztrál a TheSoftware által időről időre kínált promóciókban, versenyekben és/vagy sorsolásokban való részvételre (továbbiakban „Verseny”); (d) csatlakozik, vagy megpróbál csatlakozni egy a Webhelyen bemutatott partneri programhoz vagy más tagsági szervezethez („Tagsági Szolgáltatások”); és/vagy (e) rendel egy terméket és/vagy szolgáltatást a Webhelyen keresztül („Értékesítői Szolgáltatások”, és együtt a Feliratkozási Szolgáltatásokkal és a Tagsági Szolgáltatásokkal a „Szolgáltatások”). A TheSoftware Adatvédelmi irányelvek („Adatvédelmi irányelvek”), a Verseny minden egyesre alkalmazható Hivatalos Versenyszabályzata, a TheSoftware Vásárlási Megállapodása(i) („Vásárlási Megállapodás(ok)”), a TheSoftware Tagsági Megállapodása(i) („Tagsági Megállapodás(ok)”), valamint az időről időre közzétett további üzemeltetési szabályzatok, irányelvek, árlisták és más kiegészítő feltételek és feltételek vagy dokumentumok határozottan idehivatkozva beillesztésre kerülnek (együttesen az „Megállapodás”). Kérjük, olvassa el figyelmesen az Megállapodás teljes feltételeit. Ha nem ért egyet az Megállapodással teljes egészében, nincs engedélye a Szolgáltatások és/vagy a Webhely bármilyen módon vagy formában történő használatára.

A TheSoftware KIFEJEZETTEN MEGTAGADJA A WEBHELY ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRÉSÉT BÁRMELY SZEMÉLY SZÁMÁRA, AKI AZ 1998. ÉVI GYERMEKEK ONLINE ADATVÉDELMI VÉDELMI TÖRVÉNYT, MINT MÓDOSÍTOTT („COPPA”), ÉRVÉNYESÍTI. A TheSoftware FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS/VAGY A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST BÁRMELY SZEMÉLYNEK, KIZÁRÓLAGOS MEGSZÓLALÁSÁVAL MEGTAGADJA.

AZ MEGÁLLAPODÁS KITERJEDÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja a Megállapodásban meghatározott feltételeket és feltételeket a Webhely használatával kapcsolatban. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez Ön és a TheSoftware között a Webhely használatával kapcsolatban, és felváltja az összes előző vagy időbeli megállapodást, képviseletet, garanciákat és/vagy megállapodásokat a Webhellyel kapcsolatban. A Megállapodást időről időre saját belátásunk szerint módosíthatjuk, Önnek külön értesítés nélkül. A legújabb Megállapodás a Webhelyen lesz közzétéve, és meg kell tekintenie a Megállapodást a Webhely használata előtt. A Webhely és/vagy Szolgáltatásaink további használatával Ön kifejezetten beleegyezik a Megállapodásban foglalt valamennyi feltétel és feltétel betartásába, amely ekkor hatályban van. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a frissítések és/vagy változtatások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A Webhely és Szolgáltatásaink kizárólag olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket tudnak kötni az alkalmazandó jog értelmében. A Webhelyet és Szolgáltatásainkat nem szabad olyan személyek által használni, akik tizennyolc (18) év alattiak. Ha tizennyolc (18) év alatti, nincs jogosultsága a Webhely és/vagy Szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

AZ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Előfizetési szolgáltatások

Az Egyezmény feltételeinek alkalmazásával, regisztrációval a webhelyen és a TheSoftware jóváhagyásával fizetési vagy díjmentességi alapon igénybeveheti vagy megpróbálhatja igénybe venni az Előfizetési szolgáltatásokat. Az Előfizetési szolgáltatások e-mail tartalommal, szöveggel és más anyagokkal („Előfizetési tartalom”) látják el az ön online marketinggel kapcsolatos TheSoftware és harmadik fél partnerei („Harmadik fél szolgáltatók”) által nyújtott online marketinggel kapcsolatos anyagokat. Ha le szeretné mondani az Előfizetési tartalom fogadását, egyszerűen küldjön e-mailt a [email protected] címre. Az Előfizetési tartalom olyan véleményeket, megjegyzéseket és/vagy más anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware és a Harmadik fél szolgáltatók szolgáltatnak, és amelyekre nem feltétlenül lehet támaszkodni. Kérjük, legyen óvatos, használja az eszét és vegyen figyelembe a biztonságot, amikor az Előfizetési tartalmat és/vagy az Előfizetési szolgáltatásokat használja. Ön elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal kötelezettséget és nem vállal felelősséget Ön felé ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos Előfizetési tartalommal kapcsolatosan. A TheSoftware nem jelenti vagy garantálja, hogy az Előfizetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan elérhetővé tett Előfizetési tartalom pontos, teljes vagy megfelelő.

Tagi szolgáltatások

Az Egyezmény és a Tagsági megállapodás feltételei szerint, regisztrációval a webhelyen, a Tagsági megállapodás elfogadásával és a TheSoftware jóváhagyásával fizetési vagy díjmentességi alapon igénybeveheti vagy megpróbálhatja igénybe venni a MTS Advertise OU által kínált különböző tagsági programok egyikét. A Tagsági megállapodás másolatáért kérjük, látogasson el a konkrét tagság weboldalára. A TheSoftware tagsági programjai lehetővé teszik, hogy hozzáférjen az ön online marketingbeli vállalkozásában segítő TheSoftware és bizonyos Harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalomhoz, szövegekhez és más anyagokhoz („Tagi tartalom” és az Előfizetési tartalommal együtt az „Anyagok”). A Tagi tartalom olyan véleményeket, megjegyzéseket és más anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware Harmadik fél szolgáltatói nyújtanak, és amelyekre nem feltétlenül lehet támaszkodni.

Szállítói szolgáltatások

Az alkalmazandó megrendelőlapok kitöltésével bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet, vagy megpróbálhatja megszerezni a weboldalon. A weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásai közvetlenül a szóban forgó termékgyártók vagy forgalmazók által nyújtottak. A szoftver nem állítja vagy garantálja, hogy ezeknek a termékeknek a leírásai pontosak vagy teljesek. Megérti és elfogadja, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős azért, hogy ne tudja megszerezni a weboldalról a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, vagy bármilyen vita a termék eladója, forgalmazója és végfelhasználó fogyasztó. Megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem felelős az Ön vagy bármilyen harmadik fél számára semmilyen kártérítési igényért kapcsolatban a weboldalon kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal.

Általános

A Szolgáltatásokhoz való regisztrációval kapcsolatosan meg kell adnia a következők közül néhány vagy mindegyik információt: (a) teljes neve; (b) vállalat neve; (c) e-mail címe; (d) postacím (és számlázási cím, ha más); (e) otthoni telefonszáma; (f) munkahelyi telefonszáma; (g) telefaxszám; (h) hitelkártya információk; és/vagy (i) minden más információ, amelyet a megfelelő regisztrációs űrlapban kérnek („Szolgáltatás Regisztrációs Adatok”).

Hacsak másképp nem állítják, a weboldalon elérhetővé tett későbbi ajánlat(ok), amely(ek) kiegészítik vagy más módon javítják a weboldal jelenlegi funkcióit, az Szerződés hatálya alá tartoznak. Megérti és elfogadja, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős azért, hogy ne használhassa a Szolgáltatásokat és/vagy ne képes legyen igénybe venni. Megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem felelős az Ön vagy bármilyen harmadik fél számára semmilyen módosításért, felfüggesztésért vagy megszakításért a Szolgáltatások vagy más termékek esetén.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós díjakat és más jutalmakat kínál a Versenyeken keresztül. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlapban való igaz és pontos adatok megadásával, valamint az adott Versenyre vonatkozó hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával részt vehetsz a promóciós díjak megszerzésének lehetőségében. Ahhoz, hogy részt vehess a Webhelyen szereplő Versenyeken, először teljes mértékben ki kell töltened a vonatkozó jelentkezési űrlapot. Azon túl, hogy beleegyezel a Verseny Regisztrációs Adatok igazak, pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek.

LICENC ELLENÉBEN

Webhely felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kapod a Webhely, a Tartalom és a kapcsolódó anyagok elérésére és használatára a Szerződésnek megfelelően. A TheSoftware bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A Webhelyet és a Tartalmat egy asztali gépen használhatod saját személyes, nem kereskedelmi célra. A Webhely, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások semmilyen formában nem reprodukálhatók vagy beilleszthetők bármely információs visszakereső rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus. Nem használhatod, másolhatod, felhasználhatod, kiszemelheted, bérbe adhatod, eladhatod, módosíthatod, dekódolhatod, szétszedheted, visszafejtheted vagy átruházhatod a Webhelyet, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat, vagy bármely részüket.

SZERZŐI JOGOK

A webhely tartalma, szervezése, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftverek, szolgáltatások és más a webhelyhez, tartalomhoz, versenyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagok szerzői jogokkal, védjegyekkel és más szabadalmi jogokkal védettek (ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat). A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének ön általi másolása, terjesztése, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. A webhelyről, a tartalomból, a versenyekről és/vagy a szolgáltatásokról származó anyagok rendszeres származtatása automatizált eszközökkel vagy bármilyen más adatrögzítéssel történő gyűjtése vagy adatgyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár indirekt vagy közvetlen létrehozása írásbeli engedély nélkül tilos TheSoftware-től. Ön semmilyen tulajdonjogot nem szerez semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz, amelyet a webhelyen, a tartalomban, a versenyekben és/vagy a szolgáltatásokban megtekinthet.

A WEBHELYHEZ VALÓ HYPERSZÖVEGEZÉS, CO-BRANDING, “FRAMING” ÉS/VAGY A WEBHELY HIVATKOZÁSA TILTON

Hacsak kifejezetten engedélyezte TheSoftware, senki sem készítheti hiperhivatkozást a webhelyre vagy annak részeire (ideértve, de nem kizárólagosan logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogokkal védett anyagokat) saját webhelyére vagy webhelyére bármilyen okból. Továbbá, a webhely “beágyazása” és/vagy a webhely Egyenruhás Hivatkozási Azonosító (“URL”) hivatkozása bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezik, hogy együttműködik a webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy megszüntesse az ilyen tartalmat vagy tevékenységet. Elismeri, hogy ön felelős lesz minden ilyen tevékenységgel kapcsolatban felmerülő károkért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fentebbi Weboldalon megjelenő dokumentumokat, információkat vagy egyéb tartalmakat fenntartjuk magunknak a kizárólagos hatáskörünk alapján szerkeszthetjük és/vagy törölhetjük.

JORGSZÖVETSÉGI KÖLCSÖNTERV

A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, versenyeket, tartalmakat, valamint a harmadik fél szolgáltatótól kapott bármely harmadik fél termékeket, valamint a Weboldalon keresztül igénybe vehető egyéb termékeket és/vagy szolgáltatásokat “AHOGY VAN” alapon biztosítjuk és minden, a vonatkozó törvények értelmében megengedett mértékben kizárjuk a kifejezett és a hallgatólagos garanciákat (kifejezetten, de nem kizárólag ezekre a korlátozásokra vonatkozólag, A szoftver NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓLAG, HOGY: (A) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALMAK, VALAMINT A HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT BÁRMILY HARMADIK FÉL TERMÉKEK, VALAMINT A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ MINDEN EGYÉB TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK;

FIGYELEM! LETÖLTÉS ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a webhelyről. A szoftver semmilyen garanciát nem vállal arról, hogy ezek a letöltések vírusok és rosszindulatú szoftverek nélkül vannak.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

KIFEJEZETTEN ÉRTI ÉS EGYETÉRT Azzal, hogy a szoftver nem vállal felelősséget Önnek vagy bármely harmadik félnek a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, közvetett és/vagy példaértékű károkért, ami a veszteségükre válik, beleértve a profitvesztést, jó hírnevet, a használatot, adatokat vagy más helyettesíthetetlen veszteségeket (még akkor is, ha a szoftver felhívja figyelmét a ilyen károk lehetőségére), a jog által megengedett legteljesebb mértékig a: (A) a weboldal, a szolgáltatások, a versenyek, a tartalom, valamint bármely harmadik fél által biztosított termékek, és/vagy bármely más termék és/vagy szolgáltatás okán felmerülő használat vagy az általuk adott fehérneműk használhatóságának korlátozása; (B) a helyettesítő javak és szolgáltatások beszerzésének költsége, amelyeket a weboldalról vásárolt, letöltött adatok, információk és/vagy szolgáltatások miatt szerzett meg, vagy az azokon keresztül létrejött tranzakciók; (C) a versenyekre, szolgáltatásokra vagy harmadik fél által biztosított termékekre történő nem megfelelés vagy bármely későbbi másodlagos termékleutasítás azoktól.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy megtéríted és kártalanítod a TheSoftware-t, valamint a szülőket, leányvállalatokat és az összes kapcsolt vállalkozást, valamint az egyes tagokat, tisztségviselőket, igazgatókat, alkalmazottakat, ügynököket, közös márkaneveket és/vagy más partnereket mindenféle kártérítési igénytől, költségtől (beleértve az ésszerű kötelezettségszegési díjakat), kártól, pertől, költségtől, követeléstől és/vagy ítélettől, amely egy harmadik fél által történik az alábbiak miatt: (a) a weboldal, szolgáltatások, tartalom és/vagy a versenybe történő belépés használata; (b) a szerződés megszegése; és/vagy (c) más egyéni és/vagy jogi személyek jogainak megsértése. Ebben a bekezdésben foglalt rendelkezések a TheSoftware, valamint a szülők, leányvállalatok és/vagy kapcsolt vállalkozások, valamint az egyes tisztségviselők, igazgatók, tagok, alkalmazottak, ügynökök, részvényesek, licencadók, szállítók és/vagy ügyvédek érdekében szolgálnak. Ezek a személyek és jogi személyek jogosultak ezeket a rendelkezéseket közvetlenül ellened érvényesíteni és érvényesíteni.

HARMADIK FELET JELENTŐ SZERZŐDŐ FELEK WEBHELYEI

A webhely lehetőséget biztosíthat arra, hogy linkeket adunk más internetes weboldalakra és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólagosan, azokat, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek és birtokolnak. Mivel a TheSoftwarenek nincsen ellenőrzése a harmadik fél webhelyeinek és/vagy erőforrásainak felett, ezért elismered és elfogadod, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá, a TheSoftware nem támogatja és nem vállal felelősséget vagy felelősséget semmiféle feltételekért és feltételekért, adatvédelmi irányelvekért, tartalmakért, hirdetésekért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyekről vagy forrásokból, vagy azokból eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata és az összes megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyag, amelyet az oldalhoz kapcsolódva vagy az oldalon keresztül nyújtasz be, alá van vetve az adatvédelmi irányelveinknek. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az oldal használatával kapcsolatos összes információt, valamint általad szolgáltatott bármely azonosítható információt a magunk érdekében használjuk fel, az adatvédelmi irányelveink szerint. Az adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez, kattintson ide.

Bármely személy, függetlenül attól, hogy az TheSoftware ügyfele-e, amely megkísérli a webhely működését károsítani, lerombolni, manipulálni, vandalizálni és/vagy egyéb módon zavarni, ez a bűn- és polgári jog megsértése, és az TheSoftware minden törvényben és méltányosságban megengedett eszközt alkalmaz a sértő személy vagy jogi személy ellen.

JOGSZABÁLY- ÉS PERTEKINTET

Az egyezséggel kapcsolatos vita esetén az érvényben lévő és értelmezendő Észtország törvényeinek megfelelően kell eljárni (a jogi ütközés elveinek figyelembevétele nélkül). A kimondott díj végleges és kötelező a felek számára, és erről ítéletet lehet hozni a megfelelő hatáskörrel rendelkező bármely bíróságon. Semmit sem lehet úgy értelmezni, hogy bármely feletől megakadályozza jogvédelmi intézkedések érvényesítését az ügy kimenetelének megvárása érdekében. A törvény által megengedett mértékben beleegyezik, hogy nem indít, nem csatlakozik be és nem vesz részt osztályos polgári perben a TheSoftware ellen irányuló bármely igény, vita vagy vitás kérdés tekintetében, valamint azok jogi képviselői, leányvállalatai, anyavállalatai, ügynökségei és tagjai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei ellen. Beleegyezik a végrehajtó védintézkedések elrendelésébe annak érdekében, hogy megálljon az ilyen kereset, vagy eltávolítsanak Önt a peres eljárásból.